Belangrijke telefoonnummers

Belangrijke telefoonnummers

Bij levensbedreigende spoed:

Belt u : 112

De praktijk overdag (tussen 8.00 - 17.00 uur)

Ons algemene telefoonnummer is: 075-6169873, druk daarna op:

  • toets 1 : de spoedlijn als u ons met spoed moet spreken
  • toets 2:  de herhaalreceptlijn, u krijgt de apothekersassistente of het antwoordapparaat van de herhaalreceptenlijn
  • toets 3:  u wordt doorverbonden met de doktersassistente

Het is avond/nacht/weekend of een landelijke feestdag

Alleen bij spoedklachten in avond en nacht (17.00 – 08.00 uur), in het weekend of op een landelijke feestdag, die niet kunnen wachten totdat u weer bij uw eigen huisarts terecht kunt, kunt u overleggen met de spoedpost in het Zaans Medisch Centrum.
U dient altijd eerst te bellen, tel: 075-6533000

Apotheek Zaanzorg in Medisch Centrum Zaanzorg

Wij werken intensief samen met Apotheek Zaanzorg, tel: 075-7572695

Onze praktijk overdag op werkdagen gesloten ? (door vakantie, nascholing, onvoorzien e.d.)

Welke waarnemende huisarts u moet bellen hangt af van de situatie, kijkt op: huisarts afwezig?