Andre van Loenen: 12,5 jaar huisarts!

De start als huisarts 1 september 2006

Op 1 september 2006 nam huisarts Andre van Loenen de praktijk over van huisarts dokter Konst. De praktijk was toen gevestigd op een galerij flat van rond de 60 m2 in de Claude Monetstraat Zaandam.

Nu 12,5 jaar later heeft de praktijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is gevestigd in een groot Medisch Centrum in het Dr.C.W.H. van Raaltenpark 3 Zaandam met meerdere disciplines en in een heerlijke omgeving. Daarnaast biedt de praktijk veel meer dan de basis huisartsenzorg, iets wat de patiënten enorm ten goede komt.

“En ik ben nog lang niet klaar met de verdere ontwikkeling van de praktijk en het centrum”, vertelt Andre van Loenen. “De bovenverdieping van het centrum moet nog een uitgebreide verbouwing ondergaan, waarbij er ook extra spreekkamers komen voor hulpverleners en een grote ruimte om te vergaderen, nascholingen te houden en…..nog genoeg plannen!”.

Er gaat veel gebeuren de komende jaren met de huisartsgeneeskunde. Enerzijds omdat er een tekort is aan huisartsen en we als huisarts steeds meer te doen krijgen, omdat we nou eenmaal goedkoop werken. Anderzijds omdat het aantal inwonende van Zaandam gaat groeien de komende jaren en veel ouderen langer thuis (moeten) blijven en goede zorg nodig hebben. Dit vereist betere samenwerking met diverse instanties en het inzetten van e-health. “We moeten verder ontwikkelen en vooruitkijken. Niet achter de feiten blijven aanlopen, wat o zo Nederlands is”, aldus Andre van Loenen.

Beste wensen voor 2019

Het nieuwe jaar is weer ingegaan. Namens ons hele team de allerbeste wensen voor 2019 !
Ook dit jaar hopen we u weer van goede zorg te kunnen voorzien. Het huisartsenvak is enorm in beweging en staat overal in de belangstelling. Bij de politiek, in de media, bij de universiteiten, etc.
Er komt een groot huisartsentekort aan in veel regio’s. En dit terwijl er veel meer woningen worden gebouwd, er veel meer mensen een huisarts nodig hebben in bepaalde regio’s en ondertussen wordt er ook nog verwacht dat de huisartsen steeds meer taken op zich gaan nemen. Het is een groot spanningsveld geworden met veel uitdagingen. Veel huisartsen kunnen de drukte in hun werkzaamheden nu al niet aan en zitten overspannen thuis. Er wordt verwacht dat we overdag en ‘nachts werken en ook nog goede zorg leveren. Aan de huisarts die ook zelf mens is, die ook nog gezond moet blijven, lijkt nauwelijks gedacht te worden.
Ik maak me grote zorgen waar ons huisartsenvak naar toegaat. Wat we nog wel en niet meer kunnen in de toekomst. Het huisartsenvak zal moeten veranderen. Het is onhoudbaar in zijn huidige vorm. Vanwege ons goedkope manier van werken moeten we steeds meer taken op ons nemen en gaan doen. U begrijpt dat dat ergens stopt op een gegeven moment.
Er gaat veel gebeuren in 2019 met de huisartsgeneeskunde. Ik houd mijn hart vast wat het gaat worden.


Onze zoektocht naar de historie

Zoektocht historie

We zijn nog steeds op zoek naar informatie over de oude infectiebarak van het Gemeenteziekenhuis (franshalsstraat) Zaandam.

Griepvaccinaties 2018

De griepvaccinatieOnze griepvaccinatie middag/avond is voorbij. Een aantal patiënten die een oproep hebben gehad zijn niet verschenen op de vaccinatiedag en hebben zich ook niet afgemeld voor de vaccinatie. Als u niet kon op die dag, maar nog wel de vaccinatie wilt hebben, wilt u ons daarvan dan op de hoogte stellen. We zullen dan een afspraak met u maken voor de vaccinatie.

De historie van de ‘Zweedse Barak’

Foto van het gebouw van onze huisartsenpraktijk in Zaandam - medisch centrum zaanzorg rond 1930Wij zijn een compilatie aan het maken van de geschiedenis van het gebouwtje waar Medisch Centrum Zaanzorg in is gevestigd. Dit Zweedse Paviljoen, ook wel infectie-barak genoemd, hoorde bij het Gemeenteziekenhuis van Zaandam. Met een aantal medewerkers van huisartsenpraktijk van Loenen gaan we het  Gemeente archief doorzoeken of we meer over dit gebouwtje kunnen vinden. Het eindresultaat zal door een link op onze website te bereiken zijn, maar ook in de hal van Medisch Centrum Zaanzorg te bekijken zijn.

Afscheid Mirjam van der Brug

Nieuwe aios Mirjam van der Brug

Afscheid van huisarts in opleiding Mirjam van der Brug

Met veel plezier ben ik het afgelopen jaar werkzaam geweest in deze ontzettend leuke huisartsenpraktijk. Mijn eerste jaar van de huisartsenopleiding zit er weer op! Ik zal mijn tweede jaar vervolgen bij de kindergeneeskunde. Het afgelopen jaar heb ik veel geleerd. Niet alleen binnen het vak huisartsengeneeskunde maar ook over mezelf. Bedankt voor alle verhalen, het geduld en de fijne samenwerking. Ik zal met enige weemoed terugkijken op deze ontzettend leuke tijd!

Waarneempatiënten: wij hebben geen inloopspreekuur !

Icoontje van een dokter

Wij hebben geen inloopspreekuur

Aangezien wij waarnemen voor een aantal collega’s die op vakantie zijn, wil dat niet zeggen dat wij op dezelfde manier spreekuur houden. Vanwege het niet kunnen inschatten van het aantal patiënten dat op een inloopspreekuur komt, houden wij geen inloopspreekuur. Helaas komt het wel eens voor dat er patiënten van collega’s aan de balie staan voor zo’n spreekuur. Die moeten we teleurstellen.

Huisarts van Loenen schrijft column

Introductie column dokter van Loenen

Sinds 6 juni 2018 schrijft dokter van Loenen om de week een column in het Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Ijmuider Courant, De Gooi- en Eemlander en  Leidsch Dagblad.
Diverse perikelen in zijn huisartsenpraktijk, ervaringen met patiënten, inzicht in hoe alles in een huisartsenpraktijk werkt enzovoort worden besproken. Nadat de stukjes als column in de kranten zijn verschenen, worden ze ook op deze website gezet. Ga daarvoor naar Media

Marijn Horninge: nieuwe huisarts in opleiding

Marijn Horninge, nieuwe huisarts in opleiding
Introductie:
Vanaf september 2018 start ik met veel enthousiasme de huisartsenopleiding en ben ik werkzaam in praktijk van Loenen. Na mijn geneeskunde studie heb ik de afgelopen jaren gewerkt als arts bij de chirurgie en in de ouderenzorg. Hier heb ik ervaring opgedaan voor het mooiste vak: huisartsgeneeskunde! Ik ben iedere dag aanwezig, behalve op dinsdag in verband met onderwijs. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten om te surfen, wielrennen of schaatsen. Tot snel in de praktijk!

Huisarts in opleiding Mirjam vd Brug klaar

Nieuwe aios Mirjam van der Brug

Huisarts in opleiding Mirjam vd Brug eind augustus klaar

Per 1 september zal huisarts in opleiding Mirjam van der Brug onze praktijk verlaten. Zij heeft het eerste jaar van haar huisartsenopleiding bij ons in de praktijk met succes afgerond. Zij zal het tweede jaar van de huisartsenopleiding in o.a. het ziekenhuis (kindergeneeskunde) en op de eerste hulp continueren. Bovendien zal zij gaan bevallen van haar eerste kindje.

Ook al weten we dat een huisarts in opleiding 1 jaar in onze praktijk blijft, na zo’n leuke en mooie tijd met Mirjam doet afscheid nemen pijn. Mirjam paste prima in ons team en ze zal een goede huisarts worden. We wensen haar veel succes met de voortzetting van haar opleiding.