Een herinnering aan onze huisartsen in opleiding

Sinds 2015 leiden we in onze praktijk artsen op: AIOS=assistent in opleiding tot specialist. Deze artsen zijn al volledig dokter, alleen volgen ze het specialisme huisartsgeneeskunde en worden ze dus tot huisarts opgeleid. 
De huisarts in opleiding blijft een jaar bij ons. Een jaar is lang en als je zo lang met elkaar samenwerkt dan is het heel raar om na 1 jaar weer afscheid van elkaar te nemen. 
Om ze niet te vergeten en ze succes te wensen met hun verdere carrière hebben we een foto-wand in onze praktijk gemaakt.  
Daarnaast dus deze pagina voor hen. Dank jullie wel voor de fijne samenwerking en voor al jullie werkzaamheden in onze praktijk !

Creatieve inbreng van sommige huisartsen in opleiding

Door Danial Zarringam, huisarts in opleiding