Een indruk van onze praktijk

Zorgcarousel/scholing in onze praktijk 2019

(Helaas waren dokter Nuij en psycholoog C.Melse niet aanwezig. Vandaar dat zij niet op de foto staan)