Missie en Visie

Missie en Visie van onze praktijk

In onze missie geven wij aan wie we zijn, wat we doen, wat we willen bereiken en welke
normen, waarden en overtuigingen wij hanteren. In onze visie geven wij weer hoe wij onze
toekomst zien en welke ambities wij hebben.

De volgende missie heeft huisarts A.C.D. van Loenen geformuleerd:

‘Huisartsenpraktijk Van Loenen levert, binnen het Medisch Centrum Zaanzorg, in het kader van gezins- en levensloopdokter kwalitatief goede eerstelijnszorg in al haar facetten. Door vooral wijkgericht te werken voor jong en oud, in samenwerking met de diverse disciplines, kunnen patiënten dicht bij hun eigen woonomgeving
rekenen op service, hoogwaardige en brede zorg’.

De brede zorg gaat verder dan basiszorg alleen. Er zijn diverse aanvullende mogelijkheden in de praktijk als cosmetische en chirurgische verrichtingen en echografie.

Motto’s hierbij zijn:

’Huisartsenpraktijk Van Loenen; Gezinsdokter gespecialiseerd in veelzijdigheid ’
‘De magische wereld van het kind, ook als het gaat over ziekte en gezondheid, mag niet worden vergeten. Zowel in de inrichting van de praktijk als de benadering van het kind houden we daar rekening mee’

‘De patiënt is een mens; zo wordt de patiënt behandeld met oog voor bezorgdheid, wanhoop, lijdensdruk en kwetsbaarheid, waarbij de zorg zoveel mogelijk in de praktijk, dichtbij de eigen woonomgeving geleverd
wordt’.

‘De praktijk is modern, vooruitstrevend en levert service en kwaliteit.