NHG accreditatie in Huisartsenpraktijk van Loenen

NHG accreditatie in Huisartsenpraktijk van Loenen

Accreditatie

Wat is NHG-Praktijkaccreditering?
Sinds 2009 zijn wij NHG-geaccrediteerd. NHG staat voor Nederlands Huisartsen Genootschap. Eigenlijk is het een kwaliteitskeurmerk, want de accreditering toont aan dat onze huisartsenpraktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en dat we systematisch werken aan kwaliteitsverbetering. NPA is een onafhankelijke accrediteringsorganisatie die huisartsenpraktijken toetst op het gebied van de kwaliteit van praktijkvoering en de geleverde zorg. De mening van de patiënt speelt daarbij een belangrijke rol. Een auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of we nog aan de voorwaarden voldoen en of we de afgesproken verbeteringen hebben doorgevoerd.

Wie bepaalt die voorwaarden?
De regels voor de accreditering worden vastgesteld door een breed, onafhankelijk College van Deskundigen. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patiënten (NPCF) en zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Is de NHG-accreditatie verplicht?
Ja en Nee. We hebben er als praktijk in 2009 zelf voor gekozen. Echter om huisartsen op te kunnen leiden is het verplicht om NHG geaccrediteerd te zijn. Daarnaast geldt sinds 2016 het geaccrediteerd zijn als visitatie van de praktijk voor de herregistratie als huisarts.
In Nederland is zo’n 70% van de huisartsen NHG-geaccrediteerd. Een accreditatie brengt behoorlijk wat werk met zich mee. Voordat de auditor komt, leveren we allerlei informatie aan, zoals beleidsplannen, het jaarverslag en de uitkomsten van ons patiëntenonderzoek  Verder moeten we aantonen dat we de praktijk efficiënt hebben georganiseerd en zorgen dat al onze apparatuur is geijkt en gekalibreerd. Alle aspecten van de praktijk, van personeel tot patiënt, worden onder de loep genomen.

Wat heeft de patiënt er aan?
Het NHG-kwaliteitskeurmerk garandeert onze patiënten dat we voldoen aan de eisen van het NHG. Dat betekent dat we kwalitatief goede zorg leveren en onze praktijk goed op orde hebben.

Valt alles wat er in Huisartenpraktijk van Loenen gebeurd onder de NHG accreditatie ?
Nee, het gaat bij de NHG accreditatie om de basis huisartsgeneeskunde. In onze praktijk doen we ook uitgebreidere chirurgische en cosmetische behandelingen. Die vallen niet onder de NHG accreditatie. Daarom zijn we ook aangesloten bij huisartskliniek

Wanneer was de laatste jaarlijkse audit en wat was de uitkomst?
In juli 2018 heeft de auditor onze organisatie doorgelicht met als resultaat dat we opnieuw zijn geaccrediteerd! Een mooie basis voor de volgende verbeterstappen.

visitatie
Nederlandse praktijkaccreditering