Streng praktijkbeleid door coronavirus

STRENG PRAKTIJKBELEID DOOR CORONAVIRUS

29 januari 2021 

Aan alle patiënten van Medisch Centrum Zaanzorg – Huisartsenpraktijk van Loenen

In navolging op het landelijke beleid en de adviezen van onze medische beroepsorganisaties het RIVM, LHV, de NHG en Huisartsenpost Zaanstreek Waterland (HZW), is ons praktijkbeleid in het kader van de Corona-crisis t/m 28 april 2020 gewijzigd.

Het Corona-virus heeft in Nederland inmiddels al duizenden mensen geïnfecteerd. Gelukkig heeft het merendeel van de mensen milde klachten.  Op dit moment blijken er echter jonge en oude mensen op de intensive care te liggen en te vechten voor hun leven door het corona-virus. 

Om al die mensen te helpen die de kans hebben om ernstig ziek te worden door het corona-virus (waarvan soms onbekend is waarom ze door het corona-virus ziek worden, omdat ze relatief gezond zijn) en om de virus-verspreiding af te remmen zijn maatregelen nodig.

Om ons als zorgverleners en u als patient te beschermen zijn we genoodzaakt om voor de komende weken een aantal landelijke maatregelen door te voeren, ook in Zaandam. 

Realiseer u dat de huisartsen dicht bij het coronavirus zitten, aangezien ze ook diensten draaien op de huisartsenpost en ingezet gaan worden voor specifieke taken met betrekking tot corona !  Contact met de huisarts kunt u op dit moment beter vermijden.

Ter geruststelling: onze huisartsenpraktijk zal altijd een plek blijven waar iedereen terecht kan voor acute of urgente zorg. Anderzijds moeten we zeer verstandig en voorzichtig omgaan met de op dit moment beperkt beschikbare medische hulpmiddelen. Met uw begrip en medewerking zijn we in staat de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Een algemeen advies:

Als u niet ziek bent, blijf dan zoveel mogelijk binnen en werk zoveel mogelijk vanuit huis. Vermijd sociale contacten en geef elkaar geen hand, geen kussen. Hoesten doet u in een papieren zakdoek of in uw elleboog. Was frequent uw handen en raak uw gezicht zo min mogelijk aan.

Hier volgen de praktijkwijzigingen:

Gewijzigd deurbeleid

Het is ten strengste verboden om onaangekondigd naar de praktijk te komen. 

Overleg altijd eerst telefonisch met de doktersassistent over uw medische klachten. Na telefonische triage maken we alleen afspraken voor urgente zaken of spoedzorg. Dat betekent, dat zaken die kunnen wachten echt helaas moeten worden uitgesteld.

Het spreekuur bij de huisarts en assistent gaat gewoon door.

Verwijsbriefjes, enveloppen of bloedprikbriefjes ophalen

Alle briefjes en verwijzingen die normaal gesproken klaar lagen bij de balie worden niet meer meegegeven, maar opgestuurd naar uw huisadres. Het heeft geen zin om dit op te halen. We geven dit niet mee.

Online afspraken maken

Komen te vervallen. Neem telefonisch of per e-mail contact op met de praktijk als u medische klachten wilt bespreken.

Waar moet ik op letten bij luchtwegklachten ?

Heeft u luchtwegklachten zoals verkoudheid, een grieperig gevoel, hoesten, moeilijk ademen, vehoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden): bezoek dan NIET onze praktijk. Blijf dan thuis en neem eerst telefonisch contact op met de assistente.

 • Als huisarts hebben we niet de middelen in huis om u op het Corona virus te testen. De GGD heeft haar testbeleid recent aangepast en test alleen nog bij een ernstig verloop of bij patienten van 70 jaar of ouder.
 • Blijf in ieder geval thuis totdat u 24 uur geen klachten meer heeft. U moet bellen als u steeds zieker wordt OF als steeds benauwder wordt.
 • Bent u ouder dan 70 jaar OF heeft u een chronische ziekte OF een immuunaandoening met klachten van koorts, hoesten of moeilijk ademen, overleg dan telefonisch met de assistente.
 • Als blijkt dat het verstandig is om u medisch te onderzoeken, dan zullen wij u thuis bezoeken met speciale beschermende kleding, helaas is de voorraad hiervan beperkt. Zo houden we de praktijk zoveel mogelijk ‘schoon’ en vrij van het virus.

Wat gaat gewoon door?

In principe zijn we onder beschermende maatregelen tegen covid gewoon open !

Vermoeden op een blaasontsteking of een urinewegontsteking

Bij vermoeden van een blaasontsteking kunt u – echter alleen na telefonisch overleg – urine op de praktijk inleveren.

Herhaalrecepten

De procedure voor herhaalrecepten is ongewijzigd en wordt al automatisch door de apotheek afgehandeld. Zie de website van de apotheek hoe dat in z’n werk gaat.

POH-GGZ

Alle afspraken met Audrey of Henk, praktijkondersteuners GGZ gaan zoveel mogelijk door maar dan via de telefoon als dat haalbaar is. U krijgt hierover bericht van henzelf.

Wat gaan we niet meer doen ?

 • Periodieke ketenzorg controles met daarbij de bijbehorende bloedonderzoeken voor CVRM, bloeddruk, suikerziekte, cholesterol en astma/copd worden tot nader order uitgesteld. De praktijkondersteuners en assistenten zullen per dag voor de gemaakte afspraken telefonisch contact met u opnemen.
 • Uitstrijkjes in kader van bevolkingsonderzoek worden uitgesteld. Graag over 3 mnd. zelf weer contact opnemen met de praktijk.
 • Minder urgente medische zaken zoals bijv. wratjes, milde klachten aan het bewegingsapparaat en oren uitspuiten.

Telefoon

Als u ons belt kan het zijn dat de wachttijd helaas langer is dan u gewend bent. Wij zullen er alles aan doen om dit zo kort mogelijk te houden.

Hoe kunt u ons en anderen helpen?

Het liefst uw niet-urgente vragen stellen per e-mail of middels e-mailconsulten.

We zouden het fijn vinden als u uw niet-urgente vragen per e-mail gaat stellen op info@gezinsdokter.com. Alle vragen worden in volgorde van binnenkomst beantwoord. Zo nodig nemen we telefonisch contact met u op.

Bel ons alstublieft niet met algemene vragen over het Corona virus. U kunt hiervoor terecht op de volgende websites: www.rivm.nl of www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus, 

Verwijsbrieven

Verwijsbrieven zullen wij zoveel mogelijk via e-mail of post  versturen.

Bloedprikken

 • Voor alle acute zaken gaat het bloedprikken bij ons gewoon door. 
 • Ook voor het ziekenhuis laboratorium geldt, dat u met verkoudheidsklachten en of hoesten hier niet naar toe kunt gaan.

Apotheken

Apotheek Zaanzorg is gewoon open.

Ziekenhuizen

 • Röntgenonderzoek of Echo-onderzoek wordt alleen uitgevoerd als daar een dringende noodzaak voor is. Mensen die grieperig of verkouden zijn worden verzocht NIET naar het ziekenhuis te gaan voor een (poliklinische) afspraak.  Zij kunnen telefonisch zelf overleggen met de poli of de betreffende afdeling.
 • Poliklinische afspraken, operaties en behandelingen die niet acuut zijn worden mogelijk uitgesteld. U krijgt hier als patiënt via het ziekenhuis bericht van. Ook kan het voorkomen dat u een telefonische afspraak krijgt met uw arts/behandelaar uit het ziekenhuis
 • Patiënten die opgenomen zijn kunnen beter niet bezocht worden. Ziekenbezoek bestaat uit maximaal 1 bezoeker per dag. Bezoekers die grieperig en/of verkouden zijn, worden verzocht thuis te blijven. 
 • Het ziekenhuis ZMC  heeft de huisartsen verzocht zeer terughoudend te zijn met het aanvragen van laboratorium-, röntgen- of ander onderzoek wat niet direct spoedeisend is.

Huisartsenpost Zaanstreek Waterland

Buiten kantooruren kunt u altijd terecht bij huisartsenpost Zaanstreek Waterland.
De ervaring van afgelopen dagen leert dat het erg druk kan zijn.

Bezoek niet de huisartsenpost of Eerste hulp zonder in het bezit te zijn van een afspraak na eerst telefonisch overleg.

Wij houden dagelijks alle ontwikkelingen bij en zullen bij evt. wijzigingen in het beleid dit op onze website zetten. Tot nader order blijft dit het beleid.

We hopen op uw begrip en samen helpen we elkaar.

Met vriendelijke groet,

Team Huisartsenpraktijk van Loenen